Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


acleiras

AIRCALC transzmissziós szoftver 3.7 verzió

A program segítségével légszennyező pontforrások hatásterülete határozható meg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és az MSZ 21459-es illetve MSZ 21457-es szabványsorozat (légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása) szerint, illetve egy receptorhálózat segítségével a szennyezőanyagok légköri terjedésének izovonalas képe is előáll AutoCAD DXF formátumban.

A szoftver célja olyan könnyen kezelhető és viszonylag egyszerű eszközt adni a környezetvédelmi szakemberek kezébe, amellyel akár asztali PC-ken is lehetővé válik a transzmissziós számítások elvégzése és digitális térképre vetítése.

Minimális (ajánlott) hardver követelmények

 • P4 Pentium processzor (>3Ghz)
 • 512 MB RAM (>1 GB)
 • 50 MB szabad tárhely a merevlemezen és minél több az adatoknak
 • Quantum GIS térinformatikai szoftver telepítése esetén további 500 MB szabad hely szükséges a merevlemezen

Szoftver követelmények

 • MS Windows operációs rendszer XP / Vista / 7 vagy
 • GNU/Linux operációs rendszer Wine emulátorral

A szoftver használatához szükséges egy demó vagy vásárolt licenc fájl, amelyet a feltelepített program könyvtárába (ez általában a „c:\program files\aircalc3”) kell bemásolni. Ezt követően a szoftver demó verzió esetén 30 napig, névre szóló regisztrált változat esetén korlátlan ideig használható teljes funkcionalitással.

A szoftver részletes leírása

Általános tudnivalók

A szoftver indítása után öt fő képernyő (modul) közül van lehetőség választani a főablak bal oldalán található menüsáv gombjainak segítségével. Minden fő képernyőn felül a fejlécsorokban láthatóak a fontos információk és itt találhatóak az adatmentést és betöltést lehetővé tevő gombok is. A szoftver ablakának alsó részén látszódik az eddig indított folyamatok leírása (parancsai), illetve legalul egy státuszsorban a folyamatjelző és a regisztrált felhasználói név.

A szoftver valójában több futtatható állományból áll, amelyek mindegyike jól meghatározott feladatot lát el (UNIX toolbox filozófia). Amit a felhasználó lát, az csak a grafikus felületű „keretrendszer”, amelyben első sorban a modellező szoftver számára szükséges bementi szövegfájl összeállítása történik, illetve az eredmények (diagramok, dxf fedvények) megjelenítése. A tényleges transzmissziós számítást, kontúrozást és DXF fájl konverziót különálló parancssori alkalmazások végzik, amelyek közül azonban a transzmissziós számítást végző motor kizárólag a keretrendszer jelenlétében futtatható.

A szoftver a fent említett szabványok szerinti megnevezéseket és jelöléseket használja, így a használatához alapvetően fontos ezek ismerete.

A szoftverrel két fajta transzmissziós számítás végezhető:

 1. rövid átlagolási idejű (órás és perces) és
 2. hosszú átlagolási idejű (éves).

Az órás számítások választása esetén a hatásterület számítások is lefutnak, illetve ha nincsen megadva receptorháló, akkor csak hatástávolság lehatárolás történik. Amennyiben meg van adva éves meteorológiai fájl, akkor a hatástávolság számításnál megtörténik a hatásterületen belül az éves koncentrációk átlagolása is a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (1c) pontja szerint.

Perces átlagolási idők választása esetén a számításoknál az átlagos szélsebesség alapján adódó maximális elszállítódási távolságon kívül nem határoz meg koncentrációt a szoftver, ugyanis ilyenkor a forrás kibocsátásának folyamatossága csak az átlagolási idő alatt feltételezhető folyamatosnak. Ezzel a beállítással katasztrófavédelmi szempontból modellezhető egyes légszennyezőanyag-kibocsátással járó havária események környezeti hatása.

A környezetvédelmi szempontú hatásterület határának feltételei

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (14) előírásait vettük figyelembe az alábbi két meghatározás szerint, melyek közül mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület:
a) az egy órás légszennyezettségi határérték (szálló por esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége).

Adatbevitel

Ezen a főképernyőn lehet megszerkeszteni a transzmissziós számításhoz szükséges bemeneti fájlt a halvány sárga hátterű szövegdobozban. A címsorban lévő gombokkal lehet megnyitni és elmenteni a szükséges inputfájlt. A jobb oldalon található gombok segítségével lehet a fájlba beszúrni a számítási motort vezérlő szöveges parancsokat. A parancsok elé minden esetben beszúródik néhány megjegyzéssor is („#” karakterrel kezdődik), amelyben a beírandó adatok rövidítése, mértékegysége és formátuma található. A mértékegység a [] jelek között található, míg a formátum a () között. A valós számoknál a tizedes vesszőt a magyar szabályok szerint veszi figyelembe a rendszer. A megjegyzés sorokat a program figyelmen kívül hagyja.

A „Számítás” főképernyőn kiválasztottak szerint, szálló por esetén a szoftver a hatástávolság számításnál - 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletszerint - 24 órás átlagolással is tud számolni. A terjedési kép számításánál azonban továbbra is 1 órás átlagolással számol a szoftver, hiszen a megadott meteorológiai adatok erre az időintervallumra jellemzőek. (Ez némi ellentmondás az említett rendeletben, de véleményünk szerint ennél jobban nem oldható fel.)

A lehetséges formátumkódok:

 • (E) - egész szám,
 • (V) - valós szám,
 • (S) - szöveges adat.

A vezérlőkódok az alábbiak, zárójelben látható hogy az órás, vagy éves számításnál melyeket szükséges megadni az alapvetően szükséges légszennyező-komponensek és források adatain kívül:

 • PRN - a projekt megnevezése (alap)
 • LSZ - a vizsgálandó légszennyező-anyagok megnevezése/rövidítése (alap)
 • KHE - a vizsgálandó légszennyező-anyagok környezeti határértékei az LSZ-nél megadott sorrend szerint (órás)
 • HSZ - a vizsgálandó légszennyező-anyagok háttérszennyezettség értékei az LSZ-nél megadott sorrend szerint (órás)
 • POF - egy pontforrás adatai, pl: kémény vagy kürtő (alap)
 • VFF - egy vízszintes felületi forrás adatai, pl: salaktároló, hulladéklerakó (alap)
 • FFF - egy függőleges felületi forrás adatai, pl: nagy méretű nyitott ablakfelület homlokzaton (alap)
 • VOF - egy vonalforrás adatai, pl: közút (alap)
 • REC - négyzet alakú receptorhálózat rácspontjainak definíciói Descartes-koordinátarendszerben, a magassági szint egy értékkel vagy egy intervallummal és lépésközzel is megadható „tól-ig/lépésköz” formátumban (alap)
 • SZS - átlagos szélsebesség (órás)
 • ELI - az elszállítódás irány, a széliránnyal 180˚-os szöget zár be (órás)
 • KHM - környezeti átlaghőmérséklet (órás)
 • STE - légköri stabilitási együttható (órás)
 • DOM - domborzati viszinyok (órás)
 • FER - felszíni érdesség az elszállítódás irányában (órás)
 • MET - a Pasquill 3 dimenziós táblázatot tartalmazó meteorológiai adatfájl neve (éves)
 • HMT - több szélirányra történő hatástávolság számításhoz a meteorológiai és környezeti paramétereket tartalmazó fájl neve (opció, órás)
 • MIK - az automatikus mentési időköz, egy számítási folyamat közben a megadott percenkénti gyakorisággal merevlemezre mentődik a teljes receptorháló adathalmaza, és ha induláskor a program észlel az aktuális projektre vonatkozóan mentési fájlt a könyvtárban, akkor a mentett pozíciótól folytatja a számítást (opció, alapértelmezett 10 perc)

A források adatainál a következő irányelveket kell szem előtt tartani:

Pontforrás

 • pontforrásnak egy adott kémény vagy kürtő vehető, amelynek jól definiált rögzített helye van és a kibocsátási adatai méréssel egyértelműen meghatározhatóak
 • adatai: azonosító, X és Y koordináták a választott koordinátarendszerben, kibocsátási magasság, kibocsátási átmérő, fütsgáz térfogatáram, füstgáz hőmérséklet, tüzeléstechnológiai besorolás, éves üzemóra, szennyezők koncentrációja a füstgázban az LSZ-nél megadott sorrend szerint

Vízszintes felületi forrás

 • egy adott sokszög alakú vízszintes terület, amelynek elhelyezkedését egy poligon segítségével definiáljuk
 • adatai: azonosító, sarkok száma, sarokpontok X és Y koordinátái minden sarokpontra párosával, kibocsátási magasság, éves üzemóra, szennyezők koncentrációja a füstgázban az LSZ-nél megadott sorrend szerint
 • modellezésénél a területet 1×1 m-es cellákra bontja a rendszer és így modellezi a minél pontosabb számítás érdekében, amely egyben azt is jelenti, hogy a számítási idő drasztikusan megnőhet a többi forráshoz képest (!)

Függőleges felületi forrás

 • egy adott téglalap alakú függőleges felület egy épület homlokzatán
 • adatai: azonosító, a bal oldal X és Y koordinátái, a jobb oldal X és Y koordinátái, a legalsó kibocsátási magasság, a felület magassága, éves üzemóra, szennyezők koncentrációja a füstgázban az LSZ-nél megadott sorrend szerint
 • a felülettel szemben állva kell megadni a bal és jobb oldal koordinátáit, mert ez alapján tudja a szoftver kikövetkeztetni, hogy a szél a homlokzat felé fúj-e vagy attól el felé, és terjedést csak az utóbbi esetben számol

Vonalforrás

 • egy adott vonal alakú forrás, amelynek szélessége elhanyagolható a hosszához képest
 • adatai: azonosító, egyik végpont X és Y koordinátái, másik végpont X és Y koordinátái, kibocsátási magasság, éves üzemóra, szennyezők koncentrációja a füstgázban az LSZ-nél megadott sorrend szerint

Az oldalon használt paraméterek és jelölések a szabványoknak megfelelően a következők:

 • H - a forrás kibocsátási magassága,
 • HH - a kibocsátó felület magassága (csak függőleges felületi forrásnál)
 • d - a kilépő kürtő belső átmérője,
 • Qv - a kilépő füstgáz térfogatárama,
 • Ts - a kilépő füstgáz hőmérséklete,
 • Th - a környezeti hőmérséklet,
 • v - szélsebesség

A légköri stabilitási együttható leggyakrabban használt értékei az MSZ 21457/4-80 alapján:

Szepesi féle kategória STE érték - Pasquill kategória STE érték
7 0,170 A 0,079
6 0,282 B 0,143
5 0,343 C 0,196
4 0,384 D 0,270
3 0,427 E 0,363
2 0,446 F 0,440
1 0,464

A felszíni érdességi paraméter leggyakrabban használt értékei az MSZ 21457/4-80 alapján:

Talajfelszín jellege Z0 [m]
Sík, növényzettel borított 0,1
Erdő 0,3
Település 1,0
Város 1,2 - 2,0
Nagyváros 3,0

A receptorháló közepe a megadott források súlypontjával lesz azonos, amennyiben nincs megadva a középső koordinátapár. A rácshálózat közepének megadásával elkerülhető a hálózat elhelyezkedésének változása források módosítása esetén.

A vezérlő kódokból a forrásdefiníciókon kívül nincs értelme egynél több azonosat beírni, mert a legutoljára beolvasott lesz az érvényes. Az adatokat szóközökkel és újsor karakterekkel kell elválasztani egymástól, azonban az egymástól való távolság tekintetében nincs kötött formátum.

A jobb oldalon található gomb segítségével a szerkesztőablakban szövegrészletrre lehet keresést végezni, amivel egy térképi elem - azonosítója,vagy koordinátája beírásával - megtalálható a bemeneti fájlban.

Minta bementi fájl

# A projekt megnevezése
PRN minta_projekt

# Vizsgálható légszennyező anyagok megnevezése (max 20 db)
#   e1  e2  e3  e4  ...
#   (S)  (S)  (S)  (S)  ...
LSZ NOx  SO2

# Környezeti határérték légszennyezőanyagonként
#  [uq/m3] [uq/m3] [uq/m3] [uq/m3] ...
#   (V)   (V)   (V)   (V) ...
KHE  200   250

# Háttérszennyezettség légszennyezőanyagonként
#  [uq/m3] [uq/m3] [uq/m3] [uq/m3] ...
#   (V)   (V)   (V)   (V) ...
HSZ  40,1   8,9

# Pontforrások definíciói
#   id  x(EOV-Y) y(EOV-X)  H  d   Q   Ts   tuzeles  üzemó.  e1    e2  ...
#       [m]    [m]  [m] [m] [m3/h] [C] nem/gaz/szen [h]  [mg/m3]  [mg/m3] ...
#   (S)   (E)    (E)  (V) (V)  (V)  (V)    (S)   (E)   (V)    (V)  ...
POF  P001 64720  174290   21 3,2 4900  111   gaz    7500   55    23,4

# Vízszintes felületi források definíciói (pl. salaktároló)
#   id sarokszám x1(EOV-Y) y1(EOV-X) ... xn(EOV-Y) yn(EOV-X)  H  üzemó.   e1     e2    ...
#      [db]    [m]    [m]   ...   [m]    [m]    [m]  [h]   [mg/s]   [mg/s]   ...
#   (S)  (E)     (V)    (V)   ...   (V)    (V)    (V)  (E)    (V)     (V)    ...
VFF TER01  3     64570  174230  64570 174250  64589 174235 2   1800   350    1320

# Függőleges felületi források definíciói (pl. épülethomlokzat)
#   id x1(EOV-Y) y1(EOV-X) x2(EOV-Y) y2(EOV-X) k.mag. magas. üzemó.   e1       e2    ...
#      [m]    [m]    [m]    [m]   [m]   [m]   [h]  [mg/(m2*s)]  [mg/(m2*s)]  ...
#   (S)  (E)    (E)    (E)    (E)   (V)   (V)   (E)    (V)      (V)   ...
FFF F001  64730  174300   64745   174305    3    2   8760    2,4      1

# Vonalforrások definíciói (pl. szállítószalag)
#   id x1(EOV-Y) y1(EOV-X) x2(EOV-Y) y2(EOV-X) magas. üzemó.   e1      e2    ...
#      [m]    [m]    [m]    [m]   [m]   [h]  [mg/(m*s)] [mg/(m*s)]  ...
#   (S)  (E)    (E)    (E)    (E)   (V)   (E)    (V)     (V)    ...
VOF V001  64680  173970   64711   174500    3   8760   1,8     0,04

# Receptor rácshálózat definíció
#  xkit.  ykit. dx  dy  észl.mag.  opció: középpontX  középpontY
#  [m]   [m]  [m] [m]   [m]         [m]      [m]
#  (E)   (E)  (E) (E)   (E)         (V)      (V)
REC 3000  3000  10  10    0         64580     174280    

# Szélsebesség
#  v   H
# [m/s]  [m]
#  (V)  (V)
SZS 2,7   10

# Elszállítódás iránya
#  fok, É-hoz képest az óramutató járásával egyező irányban (K-felé)
#   (E)
ELI  117

# Környezeti hőmérséklet
#  Th
#  Cfok
#  (V)
KHM 13

# Légköri stabilitási együttható
#   p
#  (V)
STE 0,282

# Domborzati viszonyok (sik/domb/hegy)
#  (S)
DOM domb

# Felszíni érdesség
#  [m]
#  (V)
FER 0,56

# Éves meteorológia fájl                       opció: tizedes
#  fájlnév (elérési úttal együtt, ha nem az akt. könyvtárban van)     (, vagy .)
#   (S)                                   (S)
MET minta.met                                 ,

# Hatástáv meteorológia fájl
#  fájlnév                       opció: tizedes
# (elérési úttal együtt, ha nem az akt. könyvtárban van)   (. vagy ,)
#   (S)                             (S)
HMT hatasmet.csv

# Automatikus mentési időköz
#   perc
#    (E)
MIK   30

Alapadatok importálása DXF fájlból

Az adatbeviteli lapon jobb oldalon található egy gomb, amelynek segítségével a szerkesztőablakba az aktuális kurzorpozíciótól kezdve beszúrhatók egy külső DXF fájl fedvényeiben tárolt digitális térképi elemek adatai (pl. utak, kémények). A DXF fájl kiválasztása után egy külön ablakban látható a fájlban található fedvények listája. A listából egy elemet kiválasztva megadható, hogy milyen modellezési fedvényként kívánja a felhasználó azt beolvastatni, és ennek megfelelően bizonyos adatokat egységesen meg kell adni, amely minden térképi elemnél automatikusan beíródik majd a bemeneti fájlba. Ezt követően a szerkesztőablakban az egyes térképi elemek jellemzői igény szerint módosíthatóak. A szoftver a pont típusú modellezési fedvényeket (pontforrás, vizsgálati pont) a DXF fájlban POINT típusú elemként, a vonal és poligon típusú modellezési fedvényeket POLYLINE vagy LWPOLYLINE elemként keresi és amennyiben ilyen elemet nem talál, akkor nem hoz létre bejegyzést. Lehetőség van a DXF fájlban egy poligonfedvény segítségével a receptroháló kiterjedésének definiálására. A szoftver kiszámítja az X és Y irányú kiterjedését a receptorhálónak a poligon legszélső koordinátái alapján, illetve a háló közepének koordinátáit.

Alapadatok importálása Quantum GIS térinformatikai alkalmazásból

A felhasználók számára ingyenesen rendelkezésre bocsátunk egy plugint, amelyet a Quantum GIS nevű nyílt forrású térinformatikai alkalmazáshoz fejlesztettünk ki. Ennek a szoftvernek a segítségével könnyen kezelhető bármilyen formátumú raszter vagy vektortérkép, illetve a plugin segítségével a források térképi adatai kinyerhetőek, továbbá a modellezési eredmények egyszerűen rávetíthetőek az alaptérképre. További információ a térinformatikai szoftver használatával kapcsolatban itt található.

Minta éves meteorológia fájl

A fájl tartalmazza az OMSZ által szolgáltatott hosszú távú megfigyelések eredményeit az alábbi formátumban (minta adatok):

###################################################################################
#    Szabványos meteorológia fájl éves adatokkal                #
# A szinoptikus szélsebességnek, a szélirány, a szélsebességi kategória és    #
# a Pasquill-index szerinti relatív gyakorisága                 #
###################################################################################

# Szélseb.kat. :  0,0 - 0,1        kat. átlag: 0,1 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,8   0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1,1   0    0

# Szélseb.kat. :    0,1 - 1,1        kat. átlag: 0,6 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0,2   0,6   0    0    0,2   0,2   0    0,2   0,2   0    0    0,4   0,6   0,6   0,2   0
  0    0,4   0    0    0,2   0,2   0    0,2   0    0    0    0    0,4   0,2   0,2   0,2
  0,6   0    0,2   0,2   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0
  2,1   1,5   0,4   0,2   0,4   0,6   0,4   0,4   0,2   0    0,2   0    0,2   0,4   0,4   0,6
  0,4   1,7   0,2   0,2   0    0    0    0,2   0    0,2   0,2   0,4   0,2   0,4   0,2   0,2
  1,3   1,1   0,2   0,2   0,2   0,4   0    0,2   0    0,2   0,2   0,2   0    0    0,2   2,1

# Szélseb.kat. :   1,1 - 2,1        kat. átlag: 1,6 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0,4   0,4   0    0    0    0    0    0,2   0,4   0,2   0,4   0,4   0,8   0,2   0    0,6
  0,8   0,2   0,2   0    0,6   0,2   0,2   0,6   0,6   0,2   1,1   0    0,2   0    0,4   0
  0    0    0,2   0,2   0    0,2   0,2   0    0,2   0    0,2   0    0    0,2   0,2   0
  1,9   0,2   0,4   0,4   1,3   0,2   1,1   1,1   0,6   0,2   0    0,2   0,4   1,1   1,3   0,4
  0,2   0    0,8   0,2   0    0,2   0,2   0,4   0    0    0    0    0    0    0,2   0,6
  0,2   0,4   0    0,2   0,2   0,2   0    0    0    0    0    0    0    0,2   0,2   0

# Szélseb.kat. :    2,1 - 3,1        kat. átlag: 2,6 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0,2   0,2   0    0    0,8   0,2   0    0    0    0,4   0
  0    0,4   0    0    0    0,6   0,2   0,4   0,2   0,4   0,4   0,2   0,8   0,2   0,2   0
  0,5   0    0,4   0,2   0,2   0    0,2   0    0    0    0,2   0    0,2   0,2   0    0,2
  0,2   0,4   0,2   0,5   0,4   0    0,2   0,2   0,4   0,2   0,4   0,2   0,4   2,1   1,3   1,3
  0,2   0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

# Szélseb.kat. :    3,1 - 5,1        kat. átlag: 4,1 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0,2   0    0    0    0    0    0    0,2   0,4   0    0    0    0    0    0
  0    0,2   0    0    0    0    0    0    0,9   0,8   0,8   0    0    1,1   0,2   0
  0,2   0,2   0,2   0    0    0    0,2   0,2   0,4   0,8   0    0,2   0,6   0,8   0,4   0,6
  0    0    0    0,2   0    0,2   0    0,4   0,8   0,6   0,4   0,2   0,6   5    2,1   0,6
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0

# Szélseb.kat. :    5,1 - 7,1        kat. átlag: 6,1 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0    0    1,1   0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0,4   3,4   1,9   0,2
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

# Szélseb.kat. :    7,1 - 10,1       kat. átlag: 8,6 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0,2   0    0    0,4   0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

# Szélseb.kat. :    10,1 - 13,1       kat. átlag: 11,6 m/s
# Pasquill :  "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

# Szélseb.kat. :    13,1 - 50,1       kat. átlag: 16 m/s
# Pasquill :   "A" - "F"
# É    ÉÉK   ÉK   KÉK   K    KDK   DK   DDK   D    DDNY  DNY   NYDNY  NY   NYÉNY  ÉNY   ÉÉNY
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Minta hatásterület meteorológia fájl

A fájl legalább 2, legfeljebb 16 elszállítódási irányra tartalmazza a hatástávolság számításhoz szükséges alapadatokat az alábbi formátumban (minta adatok):

elszáll. irány; szélsebesség; szélmérés mag.; stab. együttható; körny.hőm.; felszíni érdesség; domborzati viszony
  [fok]   ;   [m/s] ;   [m]    ;         ;  [Cfok] ;    [m]    ; [sik/domb/hegy]
   0;       2,9;     10;       0,182;     9,4;       0,1;       sik
 22,5;       3,5;     10;       0,206;     9,5;       0,3;       sik
  45;       3,2;     10;       0,211;     9,6;       0,3;       sik
 67,5;       3,3;     10;       0,223;     9,6;       0,3;       sik
  90;       2,5;     10;       0,195;     9,7;       0,3;       sik
 112,5;       3,9;     10;       0,277;     9,9;        1;       sik
  135;       4,1;     10;       0,296;     9,9;        1;       sik
 157,5;       3,6;     10;       0,304;     9,9;       1,5;       sik
  180;       3,1;     10;       0,289;     10,5;        3;       sik
 202,5;       2,8;     10;       0,265;      10;       1,5;       sik
  225;       2,8;     10;       0,252;     9,9;        1;       sik
 247,5;       2,7;     10;       0,244;     9,9;        1;       sik
  270;       2,5;     10;       0,288;     9,8;       0,5;       sik
 292,5;       2,4;     10;       0,317;     9,6;       0,3;       domb
  315;       3,0;     10;       0,299;     9,6;       0,25;       domb
 337,5;       2,6;     10;       0,301;     9,7;       0,72;       sik

Az ilyen formátumú fájlok előállítása kézi adatbevitelnél legegyszerűbben egy táblázatkezelő alkalmazás segítségével történhet (Microsoft Excel, Openoffice.org Calc). Az adatok összeállítását követően .csv formátumba kell az adatokat exportálni/elmenteni, amelyben pontosvessző választja el egymástól az értékeket. Az adatok megadásánálarra kell figyelni, hogy a az egyes szektorok növekvő sorrendben legyenek definiálva, hogy a hatásterület ábra megfelelően jöjjön létre.

Bűzkibocsátás

A bemeneti fájlban a szennyezőanyagok tetszőleges nevűek lehetnek, azonban az alábbi két kitüntetett név használata esetén néhány paraméter automatikusan megváltozik:

 1. „SO2” szennyezőanyag esetén a kémiai felezési idők figyelembevételével történik a modellezés.
 2. „bűz” szennyezőanyag esetén a kibocsátási adatokat is SZE-ben kell megadni, és az immissziós adatok is SZE/m3 értékben állnak elő, tehát itt nem történik olyan átszámítás az emisszió és immisszió között, mint a normál légszennyezőanyagok esetén ( 1 mg = 1000 µg )

Egyszerre csak egy bemeneti fájl szerkeszthető, ennek az adataival történik a számítás a következő főképernyőn.

Számítás

Ezen a főképernyőn lehet megadni a számításhoz szükséges paramétereket: melyik szennyezőanyagra történjen a számítás és milyen átlagolási időtartammal a terjedési kép, illetve a hatásterület számítás esetében. A hatásterület számításnál szálló por esetében kell egyedül a 24 órás átlagolási időtartamot kiválasztani a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében. A „TESZT” gombra kattintva egy 15 másodperces próbaszámítás fut le, amelynek alapján a receptorhálóra történő számítás teljes futási idejét megbecsüli a szoftver. A „FUTTATÁS” gombra kattinta indul a transzmissziós számítás. A parancssoros alkalmazások kimenete a halvány kék háttérrel rendelkező szövegdobozban jelenik meg. A számítás szöveges kimenete egy „.out” kiterjesztésű fájlban is rögzül. Ha a receptorháló definíciójában több magassági szint is meg lett adva, akkor minden egyes szintre lefut a számítás és az eredmények különálló fájlokban kerülnek elmentésre, ahol a fájlnév végén a magassági szint is megjelenik.

Amennyiben a bemeneti fájlban meg lett adva olyan csv fájl elérhetősége a HMT kulcsszóval, amelyik a hatásterület számításhoz szükséges alapadatokat tartalmazza, akkor a futtatást követően lehetőség van a „HATÁSTER.DXF” gombra kattintva a létrejött .ktr fájlból rögtön DXF-et generálni, amely vonalas poligon fedvényként tartalmazza a hatásterület határát. Ez a fedvény a „térkép” képernyőn megtekinthető. Ebben a fájlban az összes forrásra meghatározott hatásterület együtt található, amely alapján akár kézzel rajzolható burkológörbe vagy a Quantum GIS térinformatikai alkalmazás „Vektor → Geoprocessing eszköz → Konvex körvonal” menüpontjának segítségével.

A kontúrozásnál beállítható, hogy melyik magassági szinten milyen koncentrációértéktől kezdve hány értéket (max. 10) és milyen lépésközzel kontúrozzon az alkalmazás. A kontúrozás a Gnuplot nyílt forrású, Windows op. rendszerre fordított alkalmazás segítségével történik (a forráskód és a binárisok: innen letölthetőek ). A kontúrozás után indítható a DXF konverzió, amelynek nyomán létrejön a kívánt izokoncentrációs fedvény. A bementi fájlban megadott források egy külön DXF fájlba kerülnek, ez alapján ellenőrizhető a külső térinformatikai alkalmazásban, hogy a bementi fájlban megadott források fedésben vannak-e a térképen lévőkkel, és szükség esetén könnyen korrigálhatóak az alapadatok.

Grafikon

Ezen a főképernyőn lehet betölteni egy adott futtatásnál létrejövő diagram fájlt, amelynek eredményeként a koncentrációgörbe látható a három feltétel szerinti metszésponttal együtt. Minden egyes futtatásnál a legnagyobb hatástávolsággal rendelkező forrásról készül diagram adatfájl. A diagram léptéke a felső részen lévő gombok segítségével változtatható. A diagram felett mozgatva az egeret az éppen aktuális koordináták megjelennek. A diagram az aktuális formájában fájlba is elmenthető, ahonnan más alkalmazásokba (pl. szövegszerkesztő) könnyen beilleszthető.

Térkép

Ezen a főképernyőn tekinthető meg a kontúrozási eljárás eredményeként létrejött DXF fájl tartalma. A beolvasás után egy automatikus szürke színskála szerint jelennek meg az egyes izokoncentrációs görbék, amelyek a DXF fájlban különböző rétegekben találhatóak. A forrásokat ábrázoló DXF fájl automatikusan betöltődik és a források piros színnel jelölve ábrázolódnak. A bal oldali réteglistában választható ki, hogy melyek legyenek láthatóak. A szokásos térkép funkciókkal tekinthető meg a fedvény, lehet nagyítani, kicsinyíteni mozgatni a térképet, illetve visszaállítható a teljes látkép egy gombnyomással. Az egérkurzort mozgatva a térkép felett megjelennek az X és Y koordináták. A DXF fájl az Aircalc-tól függetlenül más alkalmazásokkal pl. AutoCAD jól kezelhető és hozzáilleszthető különböző fajta digitális térképekhez. Az izovonalak végleges színét ott kell megadni.

Javasolt használati mód

A számítás futási idejét és a kontúrok „darabosságát” nagy mértékben befolyásolja a receptorháló felbontása és mérete. Érdemes először a teljes modellezendő terület kiterjedését megadni, de egy kis felbontású receptorhálóval, amely kb. 50 x 50 pontból áll. Ehhez a receptorpontok távolságát (dx, dy) kell kellően nagyra választani. Így lefuttatva a számítást leellenőrizhető, hogy a források helymegadása és a végeredmény megfelel-e az elvárt értékeknek. A receptorpontok észlelési magasságát legtöb esetben 0-nak lehet választani, ami a talajszinti modellezést jelenti.

Ezt követően be lehet állítani a receptorháló felbontását kellően nagy értékre, amely a kontúrok minél pontosabb számítását lehetővé teszi. Legjobb lenne minden esetben az 1 m-es receptorpont-távolság (dx,dy), de ha túl nagy a receptorháló kiterjedése, akkor hamar túllépi a számításokhoz szükséges RAM mennyiség a rendelkezésre állót. Viszonyításképpen: 2000 x 2000 receptorpontnál több, mint 2GB memória kell a gördülékeny futáshoz. A receptorpontok száma megkapható, ha a kiterjedést elosztjuk a receptorpontok távolságával (xkit/dx és ykit/dy).

Az első kis felbontású futtatás teljes futási idejét összegezve, a receptorpontok számának arányában számítható, hogy a részletes futtatáshoz kb. mennyi időre van szükség és ez alapján lehet beállítani a megfelelő receptorpont-távolságot.

A részletes futtatás előtt a „TESZT” gombbal érdemes ellenőrizni, hogy mennyi időre van szükség a teljes számításhoz.Területi források esetén a részletes futtatás akár több napig is eltarthat, ezt a munkák ütemezésénél érdemes szem előtt tartani.

acleiras.txt · Utolsó módosítás: 2014/02/04 20:08 szerkesztette: Nagy Ferenc